Rezervacije

Treneri

Profesor kineziologije

Adnan Smailhodžić Smayki

Adnan Smayki magistar Kineziologije. Voditelj grupe BodyUp za žene i muškarce. Rad individualni sa svim uzrastima, te rad sa sportašima.