Blog

30.05.2023

TANITA

Pokušajte pratiti i time napredovati!

U našem centru možete napraviti analizu tjelesnog sastava pomoću TANITA vage čime dobivate detaljan uvid u stanje vašeg organizma.

Analizom, tanita vaga odvaja mišićnu masu od masnog tkiva, pokazuje postotak vode u tkivu, te daje uvid u bazalni i aktivni metabolizam.

Tanita omogućuje praćenje napretka, te pomoću jednostavnih grafičkih prikaza možete pratiti što se događa s pojedinim parametrima Vašeg tijela.